הקמת ופירוק חברות

הקמת ופירוק חברות

  • ביצוע וליווי התהליך מול רשם החברות תוך מתן ייעוץ משפטי שוטף.
  • הכנה ועריכת כל המסמכים הנדרשים להקמת החברה (תקנון החברה, פרוטוקול וכו').
  • המצאת המסמכים הנדרשים למשרדי רשם החברות, רישום החברה וקבלת התעודה.
  • ביצוע וליווי הליך פירוק החברה מול רשם החברות ורשויות המס תוך מתן ייעוץ משפטי שוטף.