עריכת חוזים מסמכים ותצהירים

עריכת חוזים מסמכים ותצהירים

  • עריכה וניסוח של הסכמים בנושאים שונים, לרבות: הסכמי מכר דירה / מקרקעין, הסכמי שכירות, הסכמי עבודה, הסכמי שיתוף, הסדרי חובות וכו'.
  • אימות תצהירים ומסמכים הדרושים לאימות.
  • עריכת מסמכים להתדיינות משפטית, לרבות: מכתבי התראה, כתבי תביעה, כתבי הגנה, בקשות, תצהירים וכו'.